Anotace školení

Školení Vám poskytne praktické informace a návody, jak zefektivnit komunikaci ve firmě, jak lépe zadávat informace, jak předcházet komunikačním neshodám.

Dále se dotkneme témat zpětné vazby, hodnocení výkonu a konstruktivní kritiky.

71

Délka kurzu

4

Jednotlivé části

Školení ve VR je zcela odlišené od klasického školení. Účastník vnímá mnohonásobně více informací a je plně koncentrovaný, proto jsme délku i obsah školení přizpůsobili pro VR.

Více o technologii VR

Cíle školení

 • poznat svůj komunikační styl a komunikační styl partnerů
 • vědomě používat techniky aktivního naslouchání
 • používat asertivní způsob jednání
 • umět pochválit druhé i přijmout pochvalu od druhých
 • dodržování zásad zpětné vazby
 • nacvičit si účinné způsoby předávání informací, instrukcí a zadávání úkolů

Díky technologii VR doslova prožijete celý svůj trénink, který je tak mnohonásobně efektivnější než klasické školící metody.

Obsah školení

 • komunikace, podstata komunikace, komunikační proces
 • základní formy komunikace
 • jak efektivně komunikovat s lidmi
 • zásady dávání a přijímání zpětné vazby
 • pochvala vs. výtka
 • předávání informací a zadávání úkolů

Školení je speciálně designováno pro VR, proto jeho délka je 71min ale informační hodnota, kterou si účastník odnese odpovídá v průměru klasickému 8h školení.

Lektor – Mgr. Pavel Pavlas

Školím přes 20 let malé, střední a velké firmy. Udělat školení do virtuální reality byla pro mě opravdová výzva, protože jsem musel zahodit všechno co jsem znal a začít úplně od začátku.

Výsledkem je unikátní koncept školení ve VR tak, aby se uživatel cítil pohodlně a zároveň byla uživateli předána maximální informační hodnota. Hlavní výhodou VR je, že školený vnímá mnohonásobně více informací, proto školení může být až 8x kratší než klasické školení v zasedačce.