Skip to main content

Pokud jako společnost chceme dosahovat neustálého růstu, půjde jen díky novým technologiím, které nám umožní naši práci dělat efektivněji.

Firmy, které používají nové technologie budou vždy mít velkou konkurenční výhodu. Digitální transformace firem bude tedy velmi zásadní téma, které bude rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu většiny firem.

Díky technologiím jako je VR mohou už dnes firmy školit své zaměstnance jako nikdy dříve. Zaměstnanci budou tak lépe připravení na svoji práci a firma ušetří na nákladech a času

Virtuální realita je téma, které v posledních letech nabírá na skloňování. Tato predikce říká, že v roce 2020 budou celosvětové výnosy 21.8. miliard USD. Obecně lze říci, že odvětví VR je velmi progresivní.

Virtuální realita se již aktivně využívá v těchto oblastech:

Lékařství

 • Efektivnější výuka nových doktorů
 • Příprava na operace ve VR
 • Školení stresových situací (selhání srdce atd..)
 • Dokonalé vizualizace anatomie

Sport

 • Naprogramování mozku na určité situace ve sportu
 • Možný velmi přesný analytický trénínk (např. sense arena hokej)
 • Simulace standardek pro celý tým
 • Možnost levnějšího tréninku (simulace prostředí, situací atd..)

Vzdělání

 • Efektivnější předávání nových informací
 • Možnost přesně simulovat kritické procesy/situace
 • Při VR školení je zaměstnanec 100% soustředěny
 • Zábavnější forma vzdělávání než klasické metody

Simulace zážitku

 • Technologie VR umí velmi reálně simulovat emoce
 • Předejte svému uživateli skrze obsah strach nebo radost
 • Využití v aplikacích na meditaci nebo odstranění fóbií
 • Velké použití pro firemní i zábavní průmysl

Přímé přenosy

 • Live stream sportovní událostí, koncertů nebo eventů
 • Uživatel může vše sledovat z VR headsetu
 • Mnohonásobně vyšší zážitek než klasického videa
 • Rychlý rostoucí zájem uživatelů

VR Meeting

 • Meetingy kompletně v prostředí VR
 • Možnost se připojit z desktopu nebo mobilu
 • Sdílejte své obrázky, 3d objekty nebo prezentace
 • Možnost být ve vlastním prostředí

Gaming

 • Nové odvětví, kde je stále vyšší vývojářská aktivita
 • Velmi silný počet rostoucích uživatelů
 • Možnost hrát a prožít hry jako nikdy dříve
 • Vrací se zapojení celého těla do hry (vyšší pohybová činnost)

Filmy

 • Budoucí odvětví videoprodukce
 • Uživatel může zažít film úplně jinak
 • V USA už vznikají první koncepty VR movies
 • Netflix už umožňuje sledovat své seriály/filmy ve VR

I přes všechny tyto zásadní aspekty využití VR jdou dnešní technologie dopředu exponenciální rychlostí. Nástup rozšířené reality a následně Mixované reality tak vyzývá segment VR v pomyslném souboji o větší místo na trhu.

Jedno mají všechno tyto technologie společné, žádná ještě nezažila pořádný boom, aby si podmanila většinu trhu jako mobilní telefony, počítače, nebo notebooky.

Kapitola 1

Virtuální realita

Kapitola 2

Rozšířená realita

Kapitola 3

Mixovaná realita

Kapitola 4

Prodloužená/rozšířená realita

Kapitola 5

Srovnání VR, AR, MR, MR

Kapitola 6

Budoucnost trhu a využití

1. Kapitola

Virtuální realita

Virtuální realita je technologie poskytující uživateli vstoupit do virtuálního světa doprovázený o jeho interakce s okolím. VR využívá předevšímo vizuální, sluchové, hmatové efekty budící subjektivní dojem o dané skutečnosti.

Tuto virtuální „skutečnost“ generuje výpočetní technika, která pokrývá 360 stupňový obraz. Vždy se jedná o VR brýle, které si uživatel nasadí na hlavu a následně díky ovládacímu zařízení interaguje se svým prostředím.

Ukázka školení ve VR

V některých případech se využívají senzory, které detekují váš pohyb a okolí ve VR je přizpůsobený právě vašeho reálnému prostředí. Využití jsou zmíněna na začátku tohoto článku.

2. Kapitola

Rozšířená realita

Rozšířená realita je technologie na podobném principu jako VR s tím rozdílem, že se většinou odehrává v realném světě a ne v simulovaném jako VR.

Většinou vám k rozšířené realitě stačí mobilní telefon, na který si stáhnete aplikaci, která vám po naskenování příslušného kódu zobrazí 3D předmět, vizualizaci, prezentaci atd.

Technologie rozšířené reality má hned několik zásadních využití:

 • vzdělávání – knihy, encyklopedie a učebnice, které využívají školy pro efektivnější zobrazení výukových materiálů
 • poznávací – fotky, tabule ve městech, které vám po naskenování např. mobilem, ukáží obrázek historie města, informací o budovách a celkovém prostředí
 • průmysl – s touto technologií můžete naskenovat velmi náročné díly na výrobu a trojrozměrně si je následně prohlédnout z bezprostřední blízkosti, firmám taková možnost může ušetřit miliony při velké výrobní zakázce
 • stavebnictví – jako projekce budoucího domu na vyzančené stavební území

Ukázka AR aplikace

3. Kapitola

Mixovaná realita

Mixovaná realita je technologií využívající VR a AR pro zkloubení virtuální projekce v reálném čase do reálného okolí. Brýle pro mixovanou realitu v sobě mají zabudované kamery, které přesně zaměřují brýle v místnosti.

Nepotřebujete tak mít rozmístěné senzory jako v případě rozšířené reality. Mixovaná realita vám umožní používat například jednu ruku/nohu v realitě a druhou ve virtuálním světě. Využití je znovu velmi široké:

 • vzdělávání – výukové materiály, projekce historických událostí do vašeho okolí
 • gaming – projekce her, které vás zapojí do hry ve vaší místnosti
 • obchod – technologie umožňuje prezentovat obchodní službu či produkt ve vašem reálném prostředí, můžete si tak ověřit, zda vaše očekávání splňuje předloha
 • týmové práce – úkoly v týmu jsou nedílnou součástí firem, v prostředí MR lze tyto úkoly řešit promítáním do společného prostoru. Následně může tým ohodnotit celkový vzhled produktu a upravit vše podle vlastní představy a vize. Nejčastěji se této technologie využívá ve stavebnictví, obchodu, marketingu a obedně při fázi vyvíjení nového produktu

MR reality a Hololens

4. Kapitola

Prodloužená / rozšířená realita

Prodloužená/rozšířená realita představuje využití všech 3 předcházejících technologií. Jejich vzájemná kombinace dává možnost přizpůsobit zážitek a dojem uživatele dle představ a požadavků výrobce.

V praxi se využívají brýle, které vypadají jako klasické sluneční. Tyto brýle mají schopnost změřit místnost kolem vás a následně do prostoru vkládat imerzivní předměty.

Jste tak ve své realitě, ale můžete interagovat s předměty, které jsou promítané do prostředí. Podle časopisu Forbes dosáhne trh s XR v roce 2022 209 miliard USD, což je osmkrát více než nyní.

XR sejednoduše nazývájí všechny technologie včetně VR, AR & MR.

Ukázka rozšířené reality

5. Kapitola

Srovnání VR, AR, MR, XR

Všechny tyto technologie založené na promítání obrazu pomocí výpočetní techniky se navzájem velmi prolínají. Obecně je složité vymezit přesné mantinely pro jednotlivé druhy realit.

Všechny technologie se navzájem doplňují a v každém odvětví se stále inovuje a vytváří sofistikovanější nástroje pro lepší zážitek a celkový výstup.

V přítomnosti jsou všechny technologie na úplném počátku. Každá ze 4 realit má své omezení a prostor ke zlepšení, ať už co se týká hardwaru, softwaru, uživatelského pohodlí, nebo částky pro výrobní náklady.

VR - jeho omezení a negativa

Omezení

 • Věřím, že většina lidí v dnešní době minimálně slyšela o VR, někteří měli i šanci si ji vazkoušet na vlastní kůži. Kdo vyzkoušel, dá mi za pravdu, že hlavní nevýhody plynou z rozlišení brýlí.
 • Mnoho lidem se ve VR dělá špatně či mají pocity závratě a úzkosti. Tyto problémy jso uřešitelné a v budoucnu se zcel jistě dočkáme brýlí, které tyto negativa odstraní jednou provždy.
 • Další problém se pojí s výdrží baterie samotného VR headsetu, který ztěží vydrží pár jednotek hodin.

Negativa

 • Závislost na brýlích mezi dospívajícími může způsobit sociální izolaci.
 • Negativum, které osobně pokládám za nejaktuálnější je samotná adopce technologie VR.
 • Toto negativum se netýká jen VR, ale i AR, MR, XR.

AR - jeho omezení a negativa

Omezení

 • AR v dnešním světě nabízí mnoho využití přes chytrý telefon nebo virtuální brýle či webový prohlížeč.
 • Omezení u AR se týkají grafiky a celkového rozlišení doprovázející příležitostný pocit nevolnosti.

Negativa

 • Nedostatek adopce a povědomí o možnosti využití AR technologie.

MR - jeho omezení a negativa

Efektivita školení ve virtuální realitě

Omezení

 • MR se rozvíjí velice agresivně jako předchozí technologie. Omezení jsou především opět v grafice, a výdrže baterie.

Negativa

 • Cena nabízených produktů poskytujících MR služby.
 • Oblast MR je na svém začátku a produkty ještě nejsou vyškálované pro používání ve velkém měřítku.

Jaká technologie je tedy nejlepší?

Kdybychom měli pomyslně zvolit nejlepší technologii současné doby, museli bychom si vybrat odvětví či oblast, na kterou bychom ji aplikovali. Došli bychom k jinému výsledku, kdybychom chtěli cílit na lékařství, stavebnictví,herní průmysl nebo sportovní trénink.

Jedno je však důležité si uvědomit – VR, AR, MR mají specifické využití v každé oblasti a nelze ho jen tak nahradit. 

MR je technologicky nejvyspělejší a přisuzuje se mu největší část trhu budoucnosti. Nicméně i technologie virtuální reality a rozšířené reality budou mít své slovo.

Náš pohled do budoucna je takový, že všechny tyto technologii budou mít své jasné místo a zastoupení.

S nepřetržitým inovováním se každá realita bude zlepšovat a budou se odstraňovat nedostatky. Navzájem se technologie budou propojovat a zlěpšovat tak jejich využití a škálovatelnost.

6. Kapitola

Budoucnost trhu a využití

Virtuální světy jsou tady! VR brýle pomalu pronikají do domácností a získávají si tak potencionální místo stějně jako kdysi mobilní telefony.

V následujících letech bude mít drtivou převahu VR a AR technologie, neboť jsou nejrozšířenější a nejpropacovanější. V řádech let se ale technologie mixované reality (MR) zdokonalí natolik, že celý trh s VR mohou klidně dvakrát překonat.

Obecně vstupujeme do velmi zajímavého období, kdy se VR brýle budou stále zdokonalovat a optimalizovat pro potřeby zákazníka.

Za 5 let můžeme každý chodit s brýlemi po ulici, jako dnes chodíme s mobilem.

Představte si, že při očním kontaktu s obchodem, vám brýle zobrazí otvírací dobu, kontakt, přesměrování na webové stránky, nebo třeba samotný nákup. Služby mohou rapidně zvýšit efektivitu díky této technologii.

Jedno je zcela jisté, virtuální realita se pomalu stane součástí naší reality a to tak hladce a přirozeně, že za 10 let to bude běžná věc v domácnostech, pracovištích a městech.

Technologický progres nemůžeme zastavit a tak pro ty zvás, kteří jsou vůči tomuto scénaři skeptičtí, nebojte se dát VR technologii šanci a třeba uvidíte, že je to úplně něco jiného, než jste čekali.