Skip to main content

Školení na míru ve virtuální realitě je koncept, který řeší základní otázku tréninku a zaškolení do procesů firmy.

Asi znáte nejčastější nedostatky u klasického školení prezentačního typu.

 • Lidé nedávají pozor, baví se, jsou na mobilu
 • když už si informace, které byli stěžejní z přednášky odnesou za měsíc se jimi přestanou řídit
 • prezentace nikdy nemůže efektivně simulovat konkrétní přesah do praxe a reálnou zkušenost.

Takový styl školení je nejen zbytečně nákladný pro firmu z hlediska lektora, cateringu, ale převážně na čas všech Vašich zaměstnanců. Vzdělání zaměstanců je velmi nákladné ale je nutné pro úspěch firmy na trhu. Díky novým technologiím lze ale náklady minimalizovat a zvýšit efektivitu školení.

Tendence vývoje vzdělávání

Vzdělávání je nekončící proces, kterým všichni procházíme na denní bázi. Firmy nikdy nepřestanou vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance. Rozvoj zaměstnanců znamená rozvoj jejich osobnosti, potažmo rozvoj firmy.

V dnešním světě jsou možné 3 scénáře pro vzdělávání:

 • školení s lektorem
 • e-learning
 • virtuální a rozšířená realita

Tyto scénáře mají ve své podstatě doručit informační, zážitkový a vzdělávací materiál. Ze všech 3 scénářů, je vzdělávání ve virtuální realitě nejblíže pomyslnému vrcholu školení.

Obecně je tendence vývoje směřuje do online prostředí. Velké firmy začínají s meetingy ve virtuální realitě, či hovory na dálku přes online služby. Vše se digitalizuje a vzdělávání se to týká nevyjímaje.

Školení na míru ve virtuální realitě je budoucnost

Ve VR Education vnímáme VR jako nejlepší nástroj pro rozvoj firemního vzdělávání. Důkazem jsou například provedené případové studie dopadu technologie VR v různých odvětích.

Informace se předávaji jasněji a efektivnějí, plus náklady jsou daleko nižší než tradiční metody.

Školení na míru probíhá následovně:

 1. Potkáme se společně a zjistíme Vaše specifické potřeby.
 2. Shodneme se na konkrétním provedení školení.
 3. Vytvoříme Vám rámec Vašeho firemního vzdělávání v prostředí, které preferujete pro Váš trénink a potřeby.
 4. Do videa jsme schopni zakomponovat speciální efekty, videa, obrázky, prezenzace 3D objekty, scénky s herci nebo sofistikované a interaktivní efektiy v rozlišení 5K.

Školení na míru je závislé od klienta jeho požadavků. Než začneme spolupracovat s firmou, je pro nás zcela zásadní zjistit firemní směr a cestu při vzdělávání. Školení se poté odvíjí od firemní politiky, strategie, firemních nástrojů a celkové myšlenky vzdělávání ve firmě.

Školení, které Vám dá zážitek

Virtuální realita má to kouzlo, že na Vás dokáže působit emočně. Skutečně tak vnímáte, co se v brýlích objeví.

Prostředí virtuálních brýlí nedovolí aktérovi školení být na mobilu, koukat z okna, nebo jednoduše nebýt koncentrovaný. Vaše skoro 100% pozornost je upřena teď a tady na obsah školení.

Vůbec první školení na míru, na kterých pracujeme jsou následující:

 • Vzdělávání pro MLM společnost
 • Vzdělávání v logistické firmě
 • Vzdělávání ve firmě zaměřující se na průmysl a letecké technologie

Další využití školení na míru je:

 • Simulace krizové situace (policie, hasiči, lékaři)
 • Zaškolení ovládání strojů (soustruh, vozidlo atd.)
 • Recruitment
 • Zachycení chyby ve firemním procesu a její náprava

Naši klienti mají jedno společné. Všichni používají vzdělávání ve virtuální realitě z důvodu jednoduchého zaškolení svých zaměstnanců do firemních procesů.

Jednoduchá dostupnost brýlí dovoluje proškolit více lidí, než při jednorázových prezentacích. Technologie VR nechá v lidech zážitek a informace, které v ní zazní jsou pro účastníky daleko lépe zapamatovatelné, než z klasického školení.