Skip to main content

Vzdělávání pomocí VR

Virtuální realita nám přináší technologické možnosti, které mohou zásadně zefektivnit a zlepšit proces vzdělávání ve firmách. Poprvé v lidské historii můžeme velmi reálně s nízkými náklady simulovat různé stresové, komunikační nebo pracovní situace.

Nové technologie vždy rozhodovaly o tom, kdo je na trhu vítěz a virtuální realita může být jedna z technologií, která může přinést firmám značnou konkurenční výhodu.

Je nutné si uvědomit, že pokud má firma robustnější vzdělávací systém než druhá firma, její zaměstnanci jsou i lépe připraveni na svoji práci a firma je daleko více konkurenceschopná na trhu. Čím více jsou tedy zaměstnanci vzdělanější, tím větší má firma potenciál na trhu.

Za 10 let se nám naše děti budou smát, že klasické vzdělávání probíhalo v zasedačkách v kombinaci s projektorem a školitelem.

Pojďme se podívat na několik kategorií, kde firmy mohou začít využívat vzdělávání ve virtuální realitě a vytvořit si tak novou konkurenční výhodu.

Kapitola 1

Klasické školení

Kapitola 2

Zvýšení bezpečnosti

Kapitola 3

Školení BOZP a PO

Kapitola 4

První pomoc

Kapitola 5

Školení na stroje a procesy

Kapitola 6

Nápravné opatření

Kapitola 7

Nábor nových zaměstnanců

1. Kapitola

Klasické školení ve firmách

Každá organizace nebo firma potřebuje své zaměstnance pravidelně školit na klasické školení typu efektivní komunikace, stres management nebo motivace. Tyto školení jsou zcela zásadní pro chod firmy a úspěšnou komunikaci napříč jednotlivými organizačními strukturami.

Dosud tyto školení probíhala v konferenčních místnostech, kde lektor pouštěl svoji prezentaci na platno přes projektor a k tomu prováděl školení. Na těchto školeních se obvykle dozvíte spoustu informací.

Problém ale je, že si zapamatuje a začnete používat velmi malé množství, protože si vše musíte pracně zapamatovat, představit, aby se Vám daná informace uložila v paměti.

VR Vás dostane do nového světa

Školení ve VR ale funguje trochu jinak. Díky tomu, že vše doslova prožíváte, tak nemusíte vyvíjet nějakou vyšší námahu k tomu, aby jste si zapamatovaly nové informace. Tohle je hlavní výhoda technologie VR – umožňuje nám prožívat emoce a sitauce.

Která vzdělávací metoda je efektivnější?

Fyzické školení

  • Náročné na čas účastníků
  • Nelze opakovat (max. videonahrávka)
  • Je těžké udržet pozornost
  • Účastník si nezapamatuje všechny informace

Virtuální realita

  • Lze školit kdykoliv
  • Možnost opakování
  • 100% udržení pozornosti účastníka
  • Účastník si vše prožije (snadná zapamavatelnost)

Budoucnost vzdělávání je ve VR

Fyzické školení v prostředí zasedací místnosti je aktuálně hlavní vzdělávací metoda většiny firem. Když se ale zamyslíte, tak v případě klasických školení jako efektivní komunikace nebo motivace, lze tyto školení dělat mnohonásobně efektiněji díky technologii VR.

Celá myšlenka školení ve virtuální realitě je podpořena i případovými studiemi, které jasně ukazují vyšší efektivitu než stávající metody vzdělávání.

Transformovat klasické školení do virtuální reality byl náš první cíl ve VR Education.

Díky naší aplikaci a nabídce školení, můžeme firmám snadno doručovat technologicky vyspělou formu vzdělávání, která má mnohonásobně vyšší efektivitu než klasické školení. Nemluvě o tom, že je i tato forma vzdělávání finančně výhodnější než fyzické školení lektora nebo e-learning.

100% pozornost

Hlavní výhodou školení ve virtuální realitě je, že máte zajištěnou 100% pozornost školeného účastníka. Nikdo se tedy nemůže dívat na mobil, ven z okna nebo se bavit s kolegou vedle. Je prostě ve virtuální realitě a je tam jen on a jeho školení.

Snadná zapamatovatelnost

U VR školení je mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že se školený daleko více naučí a zapamatuje než u stávajících školících metod. Je to hlavně proto, že VR umožnuje vše detailně prožít. Zážitek je vždy snadnější si zapmatovat než když se Vám někdo snaží neco vizualizovat v přednášce.

2. Kapitola

Zvýšení bezpečnosti práce

Klasické školení v aplikaci VR Education je taková „autoškola“ pro firmy, aby poznaly technologii virtuální reality a všechny její možnosti.

95% lidí stále nikdy nemělo virtuální realitu na sobě a vůbec si neumí představit, co reálně technologie VR umožňuje.

Jakmile člověk zažije první „wow“ efekt, začne si uvědomovat všechny potencionální možnosti využití ve svém pracovním životě.

Zvyšování bezpečnosti práce pomocí VR

Spousty firem mají své specifické procesy, kde je potřeba vyšší důraz na bezpečnost práce. Představte si například strojírenskou firmu, která pracuje s velmi nebezpečnými chemikáliemi. Chemikálie jako kyselina sýrová nebo kyselina dusičná se používají pro povrchovou úpravu kovů a velmi ohrožují život.

Firma, které taková úpravy dělá, musí mít tedy své chemické sklady, aby mohla chemikálie skladovat a následně chemické linky, kde probíhá samotný proces úpravy povrchu materiálu.

Pracovníci v chemických skladech a linkách jsou denně vystaveni přímému nebezpečí ohrožující jejich zdraví. Měli by tedy být velmi dobře školeni na správnou manipulaci a první pomoc v případě poleptání kapalinou.

VR umožňuje prožít krizové situace

Klasické školení v zasedačce určitě pracovníkům předá důležité informace ale co kdyby si mohli v rámci školení zkusit prožít poleptání kyselinou ve VR nebo první pomoc kolegovi při nehodě?

Člověk si ve VR může doslova prožít velmi krizové situace na svém pracovišti a díky tomu bude pravděpodobně daleko lépe připravený, pokud by se někdy s takovou situací setkal.

Případové studie jasně ukazují, že technologie VR by zaměstnance mnohonásobně lépe připravila na krizové situace, které mohou rozhodovat o životě.

Ať už je to bezpečnost nebo velmi specifické procesy, školení ve VR může přínést firmě velký užitek ve formě lépe proškolených zaměstananců, kteří jsou daleko lépe připraveni na svoji práci.

Není třeba diskutovat o tom jestli VR bude nebo nebude fungovat. Je jasné, že firmy budou používat vždy nejlepší a nejefektivnější vzdělávací metody a virtuální realita je technologie, která zcela může změnit hru.

3. Kapitola

Školení BOZP a PO

Určitě každý zná povinné školení bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP, PO). Zákon přesně nedefinuje četnost BOZP a PO školení. Praxe je taková, že firmy školí 1x ročně. Pro zaměstnance jsou tyto povinná školení z 95% extrémní nuda a věnují jim minimální pozornost.

V zásadě jde ale o velmi důležité téma – každý by měl vědět zásady bezpečné práce a dodržovat maximální požární ochranu. Problém je jen ve formě prezentace, kdyby bylo školení něčím více zábavné nebo interaktivní, zapojí se i více pozornost lidí. 

Školitelé se snaží zvýšit interkativitu školení BOZP, PO pomocí různých zabavných prvků jako jsou hrané scénky, video a diskuze. Čím více získají pozornost lidí, tím větší je pravděpodobnost, že si něco zapamatují.

BOZP, PO školení doplněné VR

VR přesně umožňuje zvýšit interaktivitu školení velmi reálným a zábavným způsobem. Zaměstnanec by si tak mohl vyzkoušet, jak snadno může vzniknout požár a jaké to je si ho pak uhasit (jestli to vůbec dokáže).

Díky VR  je celkově zaměstnanec více vtažen do celé problematiky velmi přirozenou a nenásilnou cestou. Ze školení si tedy pak něco opravdu odnáší a nebyl to jen ztracený čas v zasedací místnosti.

4. Kapitola

První pomoc

První pomoc zachraňuje životy každý den. Pokud se postiženému dokáže dát správná první pomoc, může se tak získat cenný čas než se pacient dostane k lékařům.

Ať už pracujeme v kanceláři nebo ve výrobních prostorech, tak v zaměstnání trávíme podstatnou část svého dne i se svými kolegy a měla by být naše povinnost umět poskytnout kvalitní první pomoc.

Mnoho firem bezplatně nabízí svým zaměstnancům pravidelné školení první pomoci nebo má přímo na pracovišti speciálně proškolené pracovníky, která umí podávat kvalifikovanou první pomoc.

Kdyby si ale zaměstnanci mohli prožít zkolabování svého kolegy na pracovišti ve VR, opět by to mnohonásobně lépe připravilo lidi na situace, když by opravdu museli podávat první pomoc.

5. Kapitola

Školení zaměstnanců na stroje nebo procesy

Chyby zaměstnanců stojí firmu nemalé peníze. Ztrací se čas, materiál a ještě se může poškodit drahý stroj (např. CNC obráběcí stroj). Vzdělávací systém firem má být především hlavní prevencí těchto zásadních chyb v procesech. Jen tak firma může kontinuálně generovat zisk a být konkurence schopná.

Pokud by firma neměla nastavena efektivní vzdělávací systém, je odsouzena k neúspěchu. Zaměstananci neví, jak mají dělat přesně svoji práci, dělají chyby, které stojí peníze a firma tímto není dostatečně efektivní na trhu.

Když má ale firma efektivní vzdělávací systém, tak každý zaměstannce by měl moc dobře vědět, jak má svoji práci dělat. Taková firma bude zcela jistě dělat méně chyb, bude mít i menší ztráty při výrobě a tím i vyšší pravděpodobnost úspěchu na trhu.

Vzdělávací systém firmy s prvky VR

Technologie virtuální reality umí předat informace na zcela jiné urovni efektivity než klasické metody školení. Firma má tedy daleko vyšší pravděpodobnost lépe proškolených zaměstnanců než ostatní firmy.

Pokud je například pro firmu zásadní systém montáže motorů, může takové školení ve VR zásadně zrychlit zaučení nových pracovníků, zmenšit chybovost při montáži a tím i zvýšit zisky firmy.

Samozřejmě není dobrý nápad dávát virtuální realitu do každého prvku školení – někde jsou stále lepší klasické metody (vše je mi jednoduše vysvětleno a ukázano na pracovišti). Určitě je ale dobré mít v určitých bodech vzdělávacího procesu virtuální realitu, které zajistí vyšší efektivitu školení na opravdu zásadních bodech (bezpečenost, procesy).

6. Kapitola

Nápravné opatření chyb

Chyby se přirozeně vyskytují v každém pracovním procesu ale pokud s nimi vedoucí nebude nic dělat (upravovat proces), chyby se budou opakovat a z dlouhodobého hlediska budou firmu stát nemalé peníze.

Vždy je dobré zhodnotit jestli chyba nastala vlivem náhod a nebo jestli je pravděpodobné, že se chyba bude někdy opakovat. Pokud se chyba může opakovat, vždy je nutné nastavit robustní nápravné opatření, které zamezí v budoucnu vzniku chyby.

Největší výrobní firmy světa mají nastavené sofistikované systémy kvality, které na korporátní úrovní hlídají, že se opravdu na chyby nastavuje efektivní nápravné opatření.

Je skvělé, když zaměstnanci vymyslí úpravu procesu, aby k chybě už nemohlo dojít ale v rámci proškolení by si každý zaměstnanec měl být maximálně vědomý, jak chyba může vzniknout a jaké má důsledky (ztráty, nebezpečí práce).

Nápravné opatření ve VR

Díky technologii VR může firma proškolení nápravných opatření chyb posunout na zcela novou úroveň. Ve virtuální realitě je možné zpracovat nebo simulovat skoro jakékoliv situace.

Každý školený si může tedy chybu kompletně „prožít“ i s následky (např. zničený materiál, poraněný kolega). VR školení lze pak ukončit situací, jak se správně má dělat nový proces.

VR tedy umožní, že školený zaměstnanec si kompletně prožije provedení chybného procesu, pozná veškeré důsledky chyby a ví, jak moc je důležité dělat nový proces správně.

7. Kapitola

Nábor nových zaměstnanců

Na dnešním trhu práce ve velkém chybí pracovní síla. Doba od krize se změnila a do konkurenční pozice se spíše dostávají firmy než samotní zájemci o zaměstnaní. Aktuální míra fluktuace zaměstnancl je nejvyšší od roku 2010. 

Firmy tedy využívají veškerých možností, jak přílákat nové zaměstnance. Virtuální realita může být jeden z prostředků, jak zvýšit pravděpodobnost získání nového zaměstnance.

Den zaměstnance

Technologie VR umožňuje prožít zážitky jako nikdy dřívě. Co kdyby se nový zájemce o práci mohl podívat ve VR na 5-ti minutový video spot, kde bude kompletně zaznamenaný den zaměstnance ve firmě? 

Video spot by obsahoval hlavní náplň firmy nebo továrny i se všemi věci okolo (porady, průběh práce, jídelna atd..). Doporučujeme mít vytvořené VR video spoty zvlášť pro dělnické, THP a manažerské pozice.

Pokud si nový zájemce o zaměstnání projde takovým dnem zaměstnance ve virtuální realitě, tak si je tak daleko jistější při výběru práce, protože ví do čeho asi jde.

Prohlídka prostorů firmy

Prohlídka prostorů nebo továrny ukáže každému zájemci jasnou představu, jak to konkrétně vypadá a funguje ve firmě. Ve VR spotu lze ukázat sociální vybavení firmy, jídelnu, pracovní prostory nebo třeba kolárnu. 

Zájemci o zaměstání jsou si tak opět jistějí výběrem, protože mají jasnou a konkrétní představu o firmě díky velmi reálnému zážitku ve VR.

Závěr

Součástná situace a budoucí vývoj

Současná sitauce

Je jasná, že VR určitě zaujme nějakou svoji pozici na trhu. Aktuálně firmy jsou ve fázi „poznávání“ a teprve si začínají uvědomovat, jak zásadní může být tato technologie pro jejich vzdělávací systén.

Použití můžeme zatím vidět spíše v USA, kde velké korporace začínají experimentovat s firemním tréninkém ve VR. Je ale jen otázka času, kdy VR uvidíme i u nás.

VR Education chce být jeden z hlavních podpůrců rozvoje a adopce technologie VR v českých firmách.

Budoucí vývoj

Firmy investují miliardy USD do vývoje VR headsetů. Aktuálně je největší problém rozlišení zobrazení a výdrž baterie. Firma, který vyřeší tyto 2 zásadní problémy jako první, se může stát lídrem trhu na několik let.