Skip to main content
TechnologieVzdělávání ve VR

Interaktivní Aplikace ve virtuální realitě

Interaktivní aplikace ve virtuální realitě mají obrovský potenciál pro firmy a korporace, které chtějí zefektivnit své procesy, snížit celkové náklady na školení a trénink, začít používat VR nebo vše dohromady. Firmy si dnes již uvědomují výhodu VR a jsme rádi, že právě my, VR Education, máme veškeré nástroje pro vzdělávání ve VR jako VR/360° profesionální videoprodukci a právě programovatelnou, interaktivní aplikaci na míru do VR.

Je nutné si uvědomit, že zvolená metoda pro školení do VR se bude různit od typu projektu. Na něco se zkrátka více hodí profesionální VR videoprodukce a na něco jiného zase interaktivní aplikace do VR. A právě o interaktivních aplikacích do VR se dnes budeme bavit, řekneme si jejich výhody, přibližné cenové rozpětí a využití v praxi. Interaktivní aplikace ve virtuální realitě je nejefektivnější využití VR na trénink.

Výhody interaktivní aplikace ve VR

Vzdělávání je nekončící proces, kterým všichni procházíme na denní bázi. Firmy nikdy nepřestanou vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance. Rozvoj zaměstnanců znamená rozvoj jejich osobnosti, potažmo rozvoj firmy.

Virtuální realita nám nabízí mnoho výhod oproti klasickému tréninku v prostorách továrny nebo ve školící místnosti. Účastníci si mohou školení opravdu prožít a díky tomu se efektivněji naučit veškeré firemní procesy. Zmiňujeme zde výhody, které nám připadají jako zásadní:

 

 

 • Nejefektivnější trénink

 

Asi se shodneme, že trénování dovedností, ať už jemných nebo tvrdých, je hlavní složkou každé práce. Každý pracovník si zkrátka musí osvojit určité dovednosti, aby svou práci vykonával bezpečně a spolehlivě. Virtuální realita a především interaktivní aplikace, které do virtuální reality vytváříme nám umožní trénink skutečně prožít. VR má obrovsky přidanou hodnotu právě v přenosu emocí, nasadíte si VR brýle na hlavu a za 5 minut věříte tomu co v brýlích prožíváte. Nejčastější využití interaktivních aplikací ve VR je právě trénink. 

 

 

 • Neomezené opakování, časová efektivita

 

Pokud dokážeme správně konzervovat určitý obsah pro vzdělávání zaměstnanců, je potom jednoduché daný materiál využívat při každé příležitosti. Toto je opět velká výhody interaktivní aplikace do virtuální reality. Zkrátka daný trénink máte vytvořený do VR a nyní můžete nechat proškolit kolik lidí jen potřebujete. Potřebuje si zaměstnanec projít školení znovu? Je to jednoduché, pouze si nasadí brýle a podívá se na dané kapitoly, které mu utekly aby si je zapamatoval. V takovém případě HR člověk nemusí ztrácet čas s “doučováním” takového člověka, ale může se věnovat svým věcem a čas všech je využití efektivně.

 

 

 • Maximální prožití

 

Interaktivní aplikace ve virtuální realitě vám dovolí se zapojit do daného školení a nechá vás tak prožít celý trénink. Dovolím si říct, že tento styl tréninku se stává nejen efektivním, ale svým způsobem tak přelomovým, že trénování a školení se stane něčím, co vaši zaměstnanci budou chtít podstupovat s úsměvem a s určitým potěšením. 

 

 

 • Nový level zapojení účastníka

 

Právě interaktivní aplikace ve VR vám umožní interagovat se svým okolím a moci s věcm manipulovat. Můžete tak skutečně trénovat s oběma rukama, brát předměty do dlaní a využívat mnoho gest pro manipulaci s předměty, které společně situujeme do virtuální reality. Naši klienti vždy volí takové nástroje, které mají ve firmě a účastníci s i tak mohou trénovat “na svých strojích” z výroby.

 

 

 • Svalová paměť

 

Velmi vzácné využití u interaktivní aplikace ve VR je svalová paměť. Toto je benefit, který vám e-learning nebo školení v zasedací místnosti v žádném případě nemůže předat. Tím, že jsou školení ve virtuální aplikaci interaktivní, může účastník interagovat se svým okolím a skutečně se učit pohyby celým tělem. Takové školení je mnohonásobně efektivnější, neboť svaly disponují pamětí a když nějaký trénink podstoupíte 10 krát, svaly si to zapamatují.

 

 

 • Kolaborace

 

Už z názvu interaktivní aplikace ve VR vyplývá, že můžeme interagovat nejen mezi předměty a virtuálním prostředím, ale i mezi dalšími našimi spolupracovníky. Můžeme tak realizovat společné školení ve virtuální realitě, kde se potká náš menší tým 6 lidí, kde si budeme moci vizualizovat naše nápady, sdílet složky, dokumenty, máme možnost si zapisovat informace a především čerpat možností, které nám virtuální realita nabízí.

 

 

 • Nemožné scénáře se stávají možnými

 

Díky naši interaktivní aplikaci ve VR jsme schopni vám i z téměř nemožného tréninku udělat reálný koncept. Tento benefit využijí firmy, které chtějí simulovat náročnou situací jako požární poplach, který uznejme, vyjde lépe udělat ve virtuální realitě, než trénovat se zapálenou továrnou. Zkrátka virtuální realita nemá žádná omezení a tak můžeme společně vymyslet koncept, který pro vás bude efektivní a z nemožného se stane realita, samozřejmě ta virtuální 🙂 

 

 

 • Velké snížení nákladů 

 

Když vezmeme v potaz velkou továrnu, kde pracuje 900 lidí a z toho 30 lidí u téhož stroje, podstupují školení dvakrát ročně v Německu. Náklady na takové školení jsou astronomické. V takovém případě se vyplatí udělat interaktivní školení ve virtuální realitě, kde můžeme simulovat trénink na stroji, za kterým zaměstnanci běžně jezdí do zahraničí nebo musí zastavit celou výrobu, aby na daném stroji mohli proškolit nově příchozí zaměstnance.

Interaktivní aplikace ve VR a jejich využití

Interaktivní aplikace ve VR kombinuje různé interaktivní prvky, díky nimž se váš produkt ve VR stane skutečným zážitkem! Jsme schopni využívat 360 video, 2D videa, 2D i 3D obrázky, grafiku, zvuk, testovací otázky a mnoho dalších věcí, která dokáží vaši aplikaci posunout na jiný level vzdělávání. 

Využití interaktivních aplikací je následující:

 

 • Trénink

 

Jak jsme si už řekli, trénink se v interaktivních aplikacích ve VR využívá ze všeho nejvíce a kombinuje svalové učení, vysokou efektivitu, zapojení účastníka a maximální prožití tréninku. Trénink lze chápat jako zaškolení nových ale i stávajících zaměstnanců na konkrétní firemní procesy. Součástí tréninku i mohou být testovací otázky na účastníka, kde na konci školení vyjede analytika na kolik % daný člověk splnil zadání, kde přesně udělal chybu a co by mohl zlepšit.

https://youtu.be/Ce1nQivWKJg 

 

 

 • BOZP a PO

 

Interaktivní aplikace ve VR umožňuje zvýšit interaktivitu školení velmi reálným a zábavným způsobem. Zaměstnanec by si tak mohl vyzkoušet, jak snadno může vzniknout požár a jaké to je si ho pak uhasit (jestli to vůbec dokáže).

Díky VR  je celkově zaměstnanec více vtažen do celé problematiky velmi přirozenou a nenásilnou cestou. Ze školení si tedy pak něco opravdu odnáší a nebyl to jen ztracený čas v zasedací místnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=akq57Ggzf-E&feature=emb_title

 

 

 • Zaškolení na konkŕetní stroj

 

Zaškolení na konkrétní stroj je firmami velmi oblíbená varianta interaktivní aplikace ve virtuální realitě. Tento způsob školení se zaměřuje na školení pro jeden konkrétní stroj ve vaší firmě, například na takový, kde je největší fluktuace zaměstnanců nebo který se musí vypnout, aby se na něm mohli zaučit zaměstnanci.

https://www.youtube.com/watch?v=dPfrHiX0nAA

 

 

 • Kooperace

 

Kooperace je téma, kterého jsme se dotkli u benefitů interaktivních aplikací ve VR. Kooperace je velmi silná věc, když je použita tím správným způsobem a to VR vskutku umí. Nejčastější využití kooperačních aplikaci jsou meetingy ve virtuální realitě, VELMI oblíbené pro velké týmy po celém světě. Můžete tak realizovat společný meeting ve virtuální realitě, kde se uvidíte, uslyšíte můžete kooperovat a interagovat s okolím a s předměty v dané místnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=nyFAOeiSi6g

 

 

 • Explicitní projekt

 

 

Po pojmem explicitního projektu si můžete představit naprosto vše, o čem jsme tady ještě nepsali. Tím, že VR má neomezené možnosti, jsme schopni realizovat takřka jakýkoliv projekt na míru. Ať už se jedná o VR rekonstrukci výstavy do muzea nebo malování v týmu pro lepší vizualizaci, jsme schopni po domluvě realizovat jakékoliv zadání na míru. 

Cenová hladina interaktivních aplikací ve VR

Nyní, když už víme benefity a využití interaktivních aplikací ve virtuální realitě si můžeme říct přibližné ceny, které vám pomohou si lépe vizualizovat daný produkt a celkové zpracování. 

Ceny se odráží od velikosti zakázky a celkové náročnosti její realizace. Průměrně jsme schopni doručit interaktivní aplikaci do VR za ~ 1 měsíc od schválení daného zadání firmou. Vždy trváme na tom, aby daný trénink měl největší přidanou hodnotu pro firmu či korporaci. 

Interaktivní aplikace, která bude sloužit jako trénink na jeden konkrétní proces u vás ve firmě jsme schopni realizovat kolem ~ 150 000 ,- Kč bez DPH.

Interaktivní aplikace, která bude sloužit jako trénink na konkrétní proces a během tréninku bude sbírat určitá data, bude dávat i kontrolní otázky účastníkovi (takže ze školení bude ucelený výstup), se mohou pohybovat kolem ~ 300 000 ,- Kč bez DPH.

Interaktivní aplikace, která bude sloužit jako trénink na vícero procesů ve firmě, bude obsahovat analytickou část tréninku, kdy jsme schopni sbírat data o úspěšnosti daného proškoleného a bude zahrnovat explicitní trénink na míru daných požadavků klienta se mohou pohybovat i kolem ~ 500 000 ,- Kč bez DPH.

Shrnutí

Virtuální realita je právě ten nástroj, který nám dosud chyběl, abychom se mohli školit a trénovat na takové úrovni, jak to dříve nebylo možné. NA firmy jsou vyvíjeny stále větší nároky a požadavky, tím pádem na jejich zaměstnance. Pokud ale nezačneme u vzdělávání, celá ekonomika se zastaví, neboť lidí díky klasickým metodám jako tužka a papír prostě nepřežijí v době internetu, virtuální reality, umělé inteligence nebo strojového učení.

Stejně jako jdou dopředu všechny technologie v čele s IT sektorem, musíme i vzdělávání začít ohýbat směrem do efektivity. Virtuální realita je přesně ten nástroj, který nám to umožní. Dříve nebo později se firmy budou muset adaptovat na tento trend, neboť konkurence bude využívat tento typ vzdělávání a bude tak efektivnější. My věříme, že VR bude s jistotou nedílnou součástí vzdělávání každé firmy.

Interaktivní aplikace ve VR jsou cesta ke vzdělávání 4.0. Díky využití těchto aplikací umožníte zaměstnancům se stále zlepšovat a posouvat své hranice, zároveň snížíte své náklady a úrazovost. Virtuální realitu bude využívat i vaše firma, jen o tom ještě nevíte. 

Pokud vás zajímá více o interaktivních aplikacích, jednoduše nás kontaktujte a my vám rádi ukážeme, jaké interaktivní aplikace jsme realizovali a jak by se mohly hodit u vás ve firmě!