Skip to main content

Ze zákona mají všichni zaměstnavatelé povinnost zajistit, že všichni zaměstnanci projdou školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO). Tento typ školení má obecně omezit rizika s nimiž může zaměstnanec přijít do kontaktu na pracovišti.

Školení BOZP a PO je nutné provést ze zákona tehdy když:

  • nastoupí nový zaměstnanec do práce 

  • zaměstnanec změní pozici ve firmě 

  • firma změní pracovní zařazení zaměstnance

  • při změně firemních (výrobních, logistických) postupů

Kromě zákona o bezpečnosti práce musí zaměstnanci dbát ještě na jedno školení zákonem dané a to je požární ochrana (PO). Tento zákon pro změnu nabádá firmy, aby své zaměstnance připravili na krizové situace v případě vzniku požáru a zajištění požární ochrany na pracovišti.

Výhody využití VR pro školení BOZP a PO

Když se zeptáte zaměstnanců jak vnímaní školení BOZP a PO, tak si dovolím říci, že ve většině případů odpoví: “Už zase?”. Zkrátka to berou jako něco, co je nebaví a znají to téměř nazpaměť. Ve školení BOZP a PO není ve firmách skoro žádná inovace, ale virtuální realita to může změnit!

„VR má tu vlastnost, že vás vnoří do jiné světa a vy jste tak schopni uvěřit virtuální realitě kolem vás a naprosto se do ní ponořit. Ve virtuální realitě tak účastníci školení opravdu prožijí!“

Díky virtuální realitě můžeme také zaměstnancům dopřát věci, které se obtížně realizují za běžného provozu firmy jako například: 

  • seznámí se s přesným postupem při krizové situace v případě PO a BOZP
  • seznámení se s nástroji a možnostmi využití pracoviště
  • trénink kritických situací
  • nacvičení si “souboj s ohněm” při požární ochraně

Tyto možnosti bezpečnosti práce a požární ochrany ve virtuální realitě jsou nejblíže pomyslnému vrcholu zaškolení na krizový typ situací.

Díky virtuální realitě školení skutečně prožijete

Díky povaze školení BOZP se vždy dané školení vztahuje k zaměstnancům dané firmy a jejich každodenní práce. Příklad může být práce s profesionální těžkou technikou, laserem, leteckými či automobilovými díly nebo v plastikářském průmyslu. Ač se všechny tyto profese v zásadě liší, mají společného jmenovatele právě v tom, že musí provádět BOZP. Ve virtuální realitě můžeme proto vytvořit velmi konkrétní situaci pro danou firmu na míru, kde se zaměstnanci mohou pečlivě proškolit na BOZP a konkrétní rizika, které zaměstnancům na pracovišti hrozí.

Obrovskou výhodou využití virtuální reality je zapojení všech smyslů. Účastník má vizuální, poslechový, verbální i pohybový vjem během celého školení a efektivita tak rapidně stoupá. Právě díky možnosti simulovat ve VR kritické situace nebo i běžné procesy firmě dovolí školit neustále své zaměstnance, aniž by museli přerušit provoz firmy nebo platit velké částky za opakované školení. Pokud si myslíte, že využití VR na školení BOZP a PO je otázka budoucnosti, tak není. Ona je to přítomnost a s námi se o ní můžete přesvědčit.

Interaktivita jako nástroj pro skutečný trénink s větší efektivitou

Firma, která se rozhodne proškolit své zaměstnance na BOZP a PO ve VR, určitě bude chtít přesah v podobě interaktivních prvků, kdy zaměstnanci mohou interagovat s předměty ve virtuální realitě a skutečně s nimi manipulovat. Takové školení je pak naprosto důvěryhodné a zaměstnanci jsou velmi efektivní, když dojde na podobnou situaci v reálné situaci. Interaktivita ve VR vám dovolí si vzít hasičský přístroj a skutečně si vyzkoušet uhasit požár. Věc, kterou v reálném prostředí prostě a jednoduše nenasimulujete.

Pro příklad ve školení na BOZP vám interaktivita umožní se seznámit se specializovanými stroji, se kterými zaměstnanci přichází denně do styku, aniž byste museli přerušit výrobu. Školení, které je takto koncipované firmě bude sloužit několik let a dá se i mírně upravovat v případě úpravy výrobní linky nebo pracoviště. Školení ve VR dává zaměstnancům i něco navíc a to jsou emoce a zážitek. Školení BOZP a PO tak již nemusí spadat pod “nudné” každoroční školení.

Školení BOZP a PO ve VR je aktuální téma

Firmy si uvědomují jak jim virtuální realita může ušetřit peníze, zpřístupnit dosud nemožné kritické situace a především zefektivnit zaškolení nových ale i stávajících pracovníků. Pokud máte ve své firmě zájem o školení BOZP a PO ve virtuální realitě, neváhejte se nám ozvat přes kontaktní formulář. Rádi s vámi probereme možné scénáře řešení školení BOZP a PO ve VR. Školení se dá uchopit velmi komplexně na míru a interaktivním způsobem, ale i efektivně a dostupně formou profesionální VR videoprodukce.