Skip to main content

Jaká bude budoucnost firemního vzdělávání?

Svět se mění neskutečně rychle. Mladší generace vyrůstají s tablety a mobily, ve školkách a školách zažívají interaktivní tabule, počítače. Tiskne se na 3D tiskárnách. Svět okolo se přesouvá do on-line prostoru.

Velké technologické změny ve firmách, digitalizace, automatizace, robotizace. To vše s sebou nese zcela nové nároky na vzdělávání. Většinu převratných změn nejsme schopni vyhodnotit v daném okamžiku, ale až s odstupem doby. Uvidíme, jakou optikou se za deset let budou lidé dívat na trendy virtuální a rozšířené reality.

Vzdělávání je služba

S tím souvisí rozdílná kvalita, kterou klient může obdržet od různých poskytovatelů. Důraz bude čím dál víc kladen na celoživotní vzdělávání. Možná bude třeba se častěji přizpůsobovat novým podmínkám a i několikrát za život zcela změnit svůj obor působnosti.

Kde ale nabrat motivaci se soustavně a z vlastní vůle vzdělávat? Jak po stránce odborné, tak i v rámci takzvaných měkkých dovedností. K tomu všemu bychom mohli využít i základní teze a trendy moderního vzdělávání. Je to zvláštní paradox, ale pokud chcete skutečně moderní vzdělávání, doporučuji se vrátit k dílu velkého Čecha, který tu žil již před čtyři sta lety.

Komenský a jeho heslo “škola hrou”. Jde o to, aby vzdělávání bylo názorné, zábavné a ideálně propojené se zážitkem. Díky tomu se probírané téma u účastníků i lépe zakotví v jejich paměti.

Moderní vzdělávání

je výchova k tomu, aby účastníci byli schopni pracovat s informacemi, chápali souvislosti, dokázali pracovat v týmu a efektivně komunikovali, aby svoje znalosti převedli do dovedností a ty aplikovali v každodenních aktivitách. Z toho vyplývá, že je potřeba vnést do vzdělávání daleko větší množství interaktivity.

Právě zde se nabízí výborné řešení a to je virtuální a rozšířená realita. Virtuální realita umožňuje vzdělání posunout na zcela novou úroveň. Úroveň emocionálního prožitku určité reality, kterou potřebujeme pro lepší zapamatování, byť jen virtuální.

 Je to nová varianta interaktivity. Jakmile je účastník ponořen do simulace, videa nebo interaktivní aplikace, získává pocit přítomnosti v prostředí a v čase, daleko víc než jen pocit pozorování konkrétní události či prostředí zvnějšku. Senzorická zpětná vazba umožňuje získat senzorická data o prostředí na základě vlastního prožitku uživatele. Konečnou charakteristikou, která je nezbytná pro prostředí virtuální reality, je interaktivita.

Možnosti interaktivity

je možné procházet vytvořeným světem, interagovat s objekty, postavami a místy. Tvořit, otáčet, utahovat, řezat, měnit. Můžete se jen dívat na seřizování složitého stroje nejlepším mistrem z výroby a slyšíte i jeho komentář. “Díváte se přímo pod jeho ruce”, vidíte další instrukce na virtuálním promítacím plátně a po seřízení stroj spustíte, slyšíte jeho zvuk, vidíte jak vše „klape“.

To samé můžete prožít z pohledu „first person“ a dokonce si tak i zvyšovat své vlastní sebevědomí, že to dokážete. Potom VR brýle sundáte a stojíte u toho samého stroje, který jste před chvilkou seřídili. Víte, že to umíte a dokážete. Můžete být na chvilku přeneseni do pralesa mezi tlupu goril a po 5 minutách mezi nimi se dostanete k základním principům komunikace v „naší tlupě“.

Můžete tento prostor využít u Vás ve firmě při náboru nových zaměstnanců, kdy Vás přivítá generální ředitel, můžete s ním sedět u kávičky a nebo Vás provede po firmě a pak předá slovo. Jde o to, že víte, jak vypadá, víte jaký má hlas, viděli jste ho, byli jste s ním na kávě – máte zážitek, ano sice jen ve VR, ale máte. Je to zcela jiná úroveň zážitku. Najednou to už není úplně cizí člověk, kterého vnímáte jen díky fotce z vašich firemních internetových stránek.

Nabízí se nám simulace různých krizových situací v rámci různých procesů ve firmě. Jsme schopni vám nabídnout netradiční vzdělávání soft skills, je to jako byste si povídal se svým koučem a přitom zažijete rozbor různých situací i míst v rámci zadaných témat. To samé jsme schopni udělat i v rámci vašeho specifického školení, takzvaným programem vzdělání šité na míru. Spousta klientů dnes řeší pomocí VR zaškolování lidí na určité pozice, kde je větší fluktuace zaměstnanců.

Další výborný prostor jsou někdy „nudná“, přesto velmi důležitá školení BOZP, kde můžete zprostředkovat účastníkům i negativní zážitky z toho, co by se jim stalo, když nebudou některé věci dodržovat podle daných předpisů. Tento negativní zážitek z úrazu či havárie ale způsobuje uvědomění, že to v reálném světě může být někdy moc rychlé a často i nevratné.

Výsledky z firem, které tato výuková videa začala v rámci svých vzdělávacích programů realizovat, jsou velmi povzbuzující a pro dané firmy i motivační k pokračování přípravy dalších výukových modulů.

Využití virtuální reality

V okamžiku, kdy propojíme tato 360° videa natočená pro potřeby VR vzdělávání s interaktivními aplikacemi, dostáváme se k tréninku potřebných dovedností.

V rámci simulací se ve virtuální realitě dají trénovat operační zákroky mladých chirurgů a vypilovat jejich dovednosti k dokonalosti, dřív než budou mít v reálném světě na operačním stole svého prvního živého pacienta.

Realismus spojený s tréninkem ve virtuální realitě výrazně urychluje učení a získávání potřebných dovedností.

Ve světě virtuální reality mohou zaměstnanci současně vidět trojrozměrné prezentace, více pohledů, dalších 2D videí promítaných na plátno, vizuální a zvukové zpětné vazby. Díky této kombinaci vyvoláváme hluboký pocit motivace a koncentrace vedoucí k zvládnutí složitých témat, dovedností či zážitků.

Ve virtuálním prostředí spousta firem začíná využívat aplikace pro konference, porady a meetingy. V dnešní době on -line schůzek, je zde výhodou téměř 100% koncentrace na probírané téma či schůzku jako takovou. Účastníci schůzky si neotevírají další okna v počítači, neodpovídají na emaily, neboť po nasazení VR brýlí jste celou svou koncentrací v daném prostředí VR. Pak se zde vidíte s ostatními, zatím jen pomocí avatarů.

Slyšíte se a můžete spolu interagovat. Prostředí můžete využít pro sdílení předmětů, souborů, obrazovek nebo poznámek.

Příkladem je dnešní doba, kdy tato spojení nám umožní kvalitní setkání. 

Jak probíhá tvorba videí?

Naše zkušenosti s vlastní adopcí VR a jednotlivými kroky jsou následovné. Je to nová, pro spoustu lidí i neznámá technologie a tak k tomu přistupují všichni zúčastnění velmi opatrně. My nechceme udělat chybu a díky ní přijít o možného dlouhodobého klienta – partnera.

Firmy, které nechtějí investovat statisícové částky do něčeho, co neznají a nejsou zatím přesvědčeni o výhodnosti této investice. Většinou ve firmě začne někdo, kdo vybočí z řady a zvedne tento prapor, tuto výzvu a postupně ji přivede k první schůzce a zní vycházejícího pilotu.

Tady přicházíme s modelem, kdy vám pomůžeme s adopcí VR do vašich firemních vzdělávacích či marketingových aktivit. Našim řešením je úvodní schůzka – showcase, kde klientům podrobně ukazujeme možnosti využití VR. V rámci firemního prostředí. Na tuto část nám navazuje pilot – je to první menší projekt. Zde se snažíme co nejlépe vydefinovat místo v rámci firmy, kde VR program může kvalitně a smysluplně posloužit jako podpůrný materiál, se kterým se může seznámit co největší skupina lidí v rámci organizace.

Toto vytvořené video doplníme potřebnou grafikou, green screenem, 3D objekty, dotazníkem, otázkami a dalšími interaktivními prvky a teprve po vzájemném odsouhlasení obsahu i formy předáváme k vlastnímu použití.

Pokud vytvoříme VR školící video například na BOZP, nebo video s marketingovým přesahem a toto video si prohlédne v rámci porady vedení např. HR ředitel, ekonomický ředitel a nebo výrobní většinou zjistí že témata, která by i jim mohla pomoci touto interaktivní formou výuky, se automaticky vynořují a teprve se přechází do druhé fáze, kdy stanovujeme ucelený rozvojový plán na celý rok s vytyčením hlavních bodů, témat a termínů.

Kolik stojí VR?

V dnešní době nám velmi nahrává i malá finanční náročnost pořízení VR brýlí, kdy ceny za jeden headset se pohybují v rozmezí 10 až 20 tisíc Kč. Nejlepší praxi máme s brýlemi Oculus Quest 2. 

Pro základní využití už není nutné další vybavení, dokupování programů, aplikací, propojení s počítači a jiná omezení vyplývající z technologické náročnosti a obsluhy. Vše je posléze velmi uživatelsky přívětivé a intuitivní.

Z Hlediska časové dostupnosti

Dostáváme se k příjemným termínům v rámci krátkodobého plánování. Od vlastního zadání, přípravy scénáře a jeho vzájemného odsouhlasení, natáčení a práce v postprodukci dosahujeme termíny, kdy většina zakázek je realizována v rozmezí 1–2 měsíců. Tyto časy jsou hodně závislé na vzájemné spolupráci projektových týmů.

Existuje spousta dalších výhod, které naši klienti po vlastní realizaci prezentují a souvisí s úsporou času na zaškolování, s úsporou peněz, s vyšší efektivitou v rámci času stráveného na školení, s lepším pocitem ze školení = zprostředkovaný zážitek

Je to pro spoustu dospělých lidí často i první zkušenost ve virtuální realitě. Firmě pomáhá i prakticky naplňovat vizi a strategii firmy odrážející se v jejich firemní strategii  – firmy budoucnosti