Skip to main content

Novodobý koncept školení ve virtuální realitě je naprosto jiné, než školení, jak ho všichni známe.

Aktuálně klasické školení ve firmách probíhá asi následovně:

 • Objednáte si lektora na daný termín.
 • Dáte zaměstnancům vědět, kdy se školení koná.
 • V den D pak školení zabere minimálně 8 hodin, mezi které se vejdou dva coffee breaky a samozřejmě pauza na oběd.

Takový styl školení je nejen zbytečně nákladný pro firmu z hlediska lektora, cateringu, ale převážně na čas všech Vašich zaměstnanců.

Vzdělání zaměstanců je velmi nákladné ale je nutné pro úspěch firmy na trhu. Díky novým technologiím lze ale náklady minimalizovat a zvýšit efektivitu školení.

Vývoj vzdělávání ve firmách

Snaha o inovaci ve světě školení vidíme na trhu už nyní. Prezentace a úkoly dělané v online prostředí se často uvádějí jako méně nákladné a „přelomové„.

Tento typ e-learningu je poněkud nepraktický co se týká:

 • pozornosti
 • reálného přesahu do praxe
 • prožívání daného školení

Toto jsou hlavní body, které školení ve virtuální realitě přináší, a to mnohem silněji, než si myslíte.

Novodobé školení ve virtuální realitě vnímáme jako vrchol současných možností technologie VR. Standardní školení podle VR Education probíhá následovně.

 1. Objednáte si naše školení, se kterým Vám dojdou i virtuální brýle Oculus Go a uživatelské manuály.
 2. Při obdržení brýlí, provedete prvotní registraci, projdete si lehkým nastavením brýlí a ovladače a otevřete si aplikaci VR Education.
 3. V aplikaci si následně můžete vybrat blok, který jste si objednali.

Školení ve virtuální realitě opravdu prožijete

Každý blok je rozdělen na části a celkově trvá ~60 minut. Trvání školení jsme maximálně přizpůsobili pro potřeby virtuální reality.

Pokud si myslíte, že za hodinu nejsme schopni nahradit 8-mi hodinové školení, tak vězte, že ano. Dokonce tak dobře, že na tuto lekci jen tak nezapomenete.

Nejen, že v našem školení jsou lektoři velmi konkrétní, co se týká příkladů, doporučení a cvičení, ale i celkové prostředí virtuální reality Vás prostě dostane.

Během školení na Vás čeká několik různých prostor, ve kterých se školení odehrává. Jsme tak schopni s Vámi být na různých místech nejen planety, ale i celého vesmíru.

Kromě situačních pomůcek, využíváme také:

 • speciální efekty,
 • video, obrázky a prezentace,
 • 3D objekty,
 • scénky s herci,
 • sofistikované, interaktivní prvky.

Vzdělávání ve VR je nevyhnutelné

Díky přenositelnosti virtuálních brýlí, můžete efektivně proškolit celou svou firmu.

Využívání VR brýlí s sebou nese výhodu menších nákladů, větší efektivity přijímání informací a většího zážitku pro aktéra školení.

Zaměstnanci tak budou mít jedinečnou možnost si nejen vyzkoušet virtuální realitu, ale i školení prožít všemi smysly a načerpat informace ze školení daleko efektivněji, než z toho klasického.

Prostředí virtuálních brýlí nedovolí aktérovi školení být na mobilu, koukat z okna, nebo jendoduše nebýt koncentrovaný. Vaše skoro 100% pozornost je upřena na školení a lektora.

Vůbec první blok, který připravujeme bude Komunikace. Tento blok se nadále bude dělit do 4 podčástí:

 1. Obecně komunikační principy.
 2. Předávání informací.
 3. Pochvala a vítka.
 4. Zpětná vazba.

Nyní pracujeme usilovně na doručení dalších bloků a témat, která jsou nutná v každodenním, pracovním i soukromém životě. Lidé z HR sektoru a top manažeři určitě ví, jak je těžké namotivovat, proškolit a následně vést nového zaměstnance. Jsme tu od toho, abychom Vám na této cestě pomohli.