Skip to main content

Něco málo o mně

23 let se pohybuji jednou nohou v oblasti školení, konzultací, koučování, ať už pro velké nadnárodní korporace, státní sektor či střední, menší nebo start-up firmy. Druhou nohou ještě déle podnikám a vystřídal jsem i několik manažerských postů v různých firmách, v různých stádiích svého vývoje a mohl to vše, co školím i vyzkoušet a praktikovat.

V tomto článku bych rád zkusil hledat odpověď na otázky týkajících se změn v oblasti vzdělávání, nových trendů a příležitostí, které by měly ovlivnit úroveň, kvalitu i efektivitu firemního školení v budoucnosti. Zároveň si dovolím předat i některé mé zkušenosti a poznatky, které jsem v tomto oboru nabyl.

Mgr. Pavel Pavlas

Úvod

Za těch 23 let jsem prošel, absolvoval, nastudoval a ověřil spoustu rozvojových programů různých firem, různých názvů a každý mohl absolventům v něčem pomoci, popostrčit, inspirovat, přesně podle toho v jaké fázi se nacházel absolvent daného kurzu a posléze i firma do které se po kurzu nadšený účastník vrátí.

Ale to nejdůležitější o co ve firemním vzdělávání jde, je přenositelnost do praxe s trvalým přesahem.

Ne, aby se stalo , že za týden či měsíc už nikdo z kurzu nic nevyužívá a vrací se ke svým zaběhaným rituálům. V tom okamžiku všechny takto draze nabyté dovednosti, znalosti, změny v postoji přijdou vniveč.

Dnešní manažeři na všech pozicích musí převážně čelit obrovskému tlaku spojeným s velkou rychlostí naší Turbulentní doby.

Cílem tedy je a bude rozvíjet tyto faktory:

  • Jeho znalosti – nabídnout odborné kurzy a jeho rozvoj
  • Jeho dovednosti – dát možnost k aplikaci nabytých znalostí,
  • Jeho charakter – vše co dělá člověka člověk – umožnit poznat jeho potenciál a ten posléze využít v souladu s jeho osobnostními rysy

Kapitola 1

Využití maximálního potenciálu

Kapitola 2

Technologie VR a vzdělávání ve firmách

Kapitola 3

Možnosti školení

Kapitola 4

5 důvodů proč využívat VR

1. Kapitola

Využití maximálního potenciálu

Jak to udělat, abychom lépe využili potenciál svých lidí a času stráveného na různých typech rozvojových kurzů ? Rozdělil bych mou odpověď na tuto otázku dvěma rozdílnými a nakonec se spojujícími proudy.

První proud je silná řeka nikdy nekončícího se osobního rozvoje a druhý proud názvu – digitální transformace a využití nových nástrojů 21 století. Silný trend, který nás všechny neustále ovlivňuje a ne všude ho berou jako svého pomocníka.

Oblast osobního rozvoje

Za ta léta strávená v různých projektech různých firem jsem dostal nespočet příležitostí, být součástí změn ve firmě, týmu či u jednotlivců.

Úspěšné firmy mají několik silných znaků a to, že se skládají z osobních změn v růstu jednotlivců, v jejich motivaci, chutí dlouhodobě na sobě pracovat a kvalitním firemním prostředí, které Vás podporuje v růstu.

A to je pro mě čest i závazek se na tom podílet a budovat tak dlouholeté vztahy, za které jsem u spousty svých klientů vděčen. A je úplně jedno jestli se na tuto cestu vydá majitel, top manažer, nebo mistr ve výrobě.

Mnohdy tyto původně pracovní vztahy přechází i do roviny osobního přátelství a to je jeden z mnoha benefitů této krásné práce.

Jeden z mnoha důvodů, který mě stále přesvědčuje o tom, že úspěch přijetí dané informace nebo sdělení, tréninku či školení, které má ovlivnit postoje a emoce účastníka kurzu a zajistit dlouhodobý přenos nabytých znalostí do praktického života, bude vždy vázán velmi silně na osobnost lektora, kouče, trenéra a tento lidský prvek bude stále velmi důležitý element v oblasti vzdělávání.

Nemusíme se tedy „bát“ toho, že nějaké nástroje a pomůcky nás odosobní a začneme se přibližovat k robotům.

Někdo mohl zažít kombinaci školení na e-learnigu a po-té konzultaci s lektorem nebo jen čisté školení formou e-learningových aplikací. Někdo si také mohl vyzkoušet velkou úsporu času při školení formu aktivního webináře (živého vysílání).

Svět se vyvíjí velmi rychle už ve školkách, školách se děti setkávají při hrách a výuce s tablety, počítači, interaktivními tabulemi a v neposlední řadě s virtuální realitou.

Virtuální realita zajištuje velmi silné zážitky, interaktivní výuku, dlouhou zapamatovatelnost a pocit vlastního prožitku. Nevýhodu je, že po opuštění bran školních ústavů přijdou často do firemního sektoru a jsou mnohdy vráceny o dvacet let zpět, kdy jediná pomůcka pro prezentaci je tabule, nebo v lepším případě se prezentace dělají v Power Pointu.

Je někdy smutné sledovat realitu firmy, která se prezentuje jako moderní, trendová, s velkou vizí, a přitom se bojí učit nové věci.

Kdysi jsem slyšel jednu indiánskou moudrost o tom, jak máme v sobě dva vlky, kteří nás provázejí naším životem, jeden temný a druhý světlý. Jeden reprezentuje naše strachy, obavy a nejistoty a ten druhý naše šance, víru a příležitosti. A přežije ten z nich, kterého krmíme, kterému věnujeme svou pozornost a své myšlenky. A je jedno, jestli se to týká osobního či profesního života.

Všechny tyto nástroje tu jsou a mají obrovský potenciál, jak změnit způsob vzdělávání dospělých. Tyto techniky jsou dnes už testovány ve velké většině nadnárodních firem a dovolím si říct, že budou zcela určující pro budoucí pojetí firemního vzdělávání.

2. Kapitola

Technologie VR a vzdělávání ve firmách

Technologie za posledních 30 let pomohly velmi výrazně zvednout firemní produktivitu – „Prosperita se rodí ze štíhlosti a ne z přemíry“. A to je jeden z důvodů, proč se dotkneme i druhého směru a tou je vývoj a vzdělávání ve virtuální realitě.

Virtuální realita má podle mě ve vzdělávání velký potenciál. Celosvětově probíhá nespočet výzkumů a testování, které tvoří obsah nové formě technologie ve vzdělávání, která se prezentuje na spoustě konferencí a workshopech po celém světě.

A právě z těchto poznatků budu teď vycházet. Lidský mozek je programovatelný téměř stejně jako počítač. Programovat můžeme dvěma způsoby, a to buď memorováním – stálým opakováním, nebo vlastním prožitkem.

A právě zde vstupuje do hry silná zbraň virtuální reality a to silný prožitek, rovnající se někdy zážitku reálnému. Tento poznatek nám při správném využívání dokáže cestu vzdělávání znatelně ulehčit.

Tohoto fenoménu se využívá již dnes v tréninku sportovců. VR využívá napaříklad i NASA, zdravotnictví a  najdeme ji ve složkách armády, dostává se do škol, domovů důchodců, cestovních kanceláří, ale postupně se dostává i do firemního sektoru, kde nabízí spoustu dalšího využití.

NASA svým vývojem nejen popularizuje svou práci a zaměření, ale velkou měrou přitahuje mladé lidi k rozvoji této technologie.

VR technologie se s velkými investicemi dostává i do světa medicíny. Trénovat a učit se na 4D modelech lidského těla a  dosáhnout vysoké úrovně potřebných dovedností nabízí věrné simulace, které nám jednou umožní, aby lékaři přes robotické vybavení operovali lidi po celém světě.

Virtuální realita se ve vzdělávání začíná postupně objevovat pomocí animačních programů, které jsou často zaměřené na témata jako bezpečnost práce.

Častým argumentem spousty klientů do nedávna byla cena.

Dnes už ale VR není drahá investiční záležitost. Naopak stále se zlevňující nástroje umožňují za minimální investici, pořízení VR brýlí a tak dosáhnout úplně jiné formy vzdělávání.

Virtuální realita zcela posouvá efektivitu školení na novou úroveň. Každý účastník doslova prožije svůj trénink všemi smysly.

Investice do školení ve virtuální realitě se už dnes opravu vyplatí. Cena je už nyní dostupná a pro firmu mají VR brýle dlouhodobý užitek.

Firma může využít všechny tyto možnosti:

  • natáčení postupů a zaškolování nových lidí
  • celá školení, tvorba vzdělávacích plánů, simulace prostředí i požadovaných situací často trénovaných soft skills
  • objevení možností se potkávat ve VR prostoru se všemi dostupnými pomůckami s obrovskou úsporou nákladů, jak finančních, tak časových.

Jak to funguje

Pro člověka je nejdůležitější smysl zrak. Asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Ve VR jste obklopeni 360 stupňovým prostředím, do kterého jste vtaženi pomocí VR headsetu. Po pár minutách ve VR bude Váš mozek naprosto přesvědčen o věrohodnosti daného prostředí.

360 stupňový obraz nám dokáže navodit autenticitu daného prostředí. Do samotného obrazu jsme schopni přidávat 3D objekty, promítací plátno, fotky, videa a v neposlední řadě speciální efekty.

Díky tomu můžeme simulovat různé situace a prostředí a to v té nejvíce reálné formě. Takto reálné a dostupné simulace nebyly v nikdy historii lidstva k dispozici.

Každé školení je natočeno sférickou 360° kamerou v rozlišení 8k. Díky tomu má účastník naprosto důvěryhodný pocit ze svého okolí. Můžete se koukat všude kolem sebe a prožít tak atmosféru daného videa v plném rozlišení.

Školení ve VR designujeme dvěma způsoby – standardní školení a školení na míru.

3. Kapitola

Možnosti školení

Standardní školení

Standardní vzdělávací programy na témata jako efektivní komunikace, vedení a motivace, stres management a time management a jiné. Tyto VR kurzy jsou designována formou koučování, takže účastník , který si nasadí brýle, sedí v křesle a společně řešíme zadané téma.

Zpravidla po 20 minutách končí blok a na něj navazují úkoly, který má účastník splnit. Po-té znovu nasadí brýle a pokračuje. K jednomu tématu máme takhle zpracovaných 4-6 bloků.

Po shlédnutí všech bloků nastává možnost, buď pokračovat s lektorem a to praktickým „živým“ tréninkem, kdy se už nemusíme zabývat teorií a znalostmi, takže se můžeme víc zaměřit na trénink potřebných dovedností. 

A nebo propojit se do místnosti, tak zvaného VR meeting hubu, kde se můžeme setkat v prostředí virtuální reality a probrat veškeré Vaše dotazy ze školení, sdílet různé materiály nebo třeba 3D objekty, prezentace, výuková videa atd…

Toto prostředí nám opět nabízí potkat se i s 15 účastníky s VR headsety a nebo 30 účastníky přihlášenými ze stolního PC, mobilu či tabletu.

V případě natočených „našich“ vzdělávacích videí jsme schopni zajistit přehrávání na vícero VR headsetech současně pouhým jedním kliknutím na iPadu nebo notebooku, který by měl lektor/trenér u sebe.

Touto možností by se docílilo plošné zobrazení daného obsahu na 15 i více VR headsetech současně. Tato varianta se nabízí pokud by VR vzdělávání bylo součástí tréninkového dne. V opačném případě, kdy si účastník prochází téma před vlastním tréninkovým dnem, tuto funkci nevyužijeme.

Pokud klient má své VR brýle a staženou naši aplikaci jsme připraveni pružně reagovat na další objednávky a zadání nového výukového videa a zajistit pokračování vzdělávání, neboť aplikace by rovněž sloužila jako platforma pro uploadování nových videí na dálku.

I zde jsme schopni u placené formy vzdělávání nastavit počet licencí – shlédnutí. Takže můžete třeba vyhodnotit, že na základě školení chcete pro tři lidi objednat ještě jiné téma, než pro celou skupinu a my obsah vzdělávání i bez fyzické přítomnosti nahrajeme do vašich brýlí.

Školení na míru

Školení na míru využívají spíše větší klienti, kteří mají svoji korporátní politiku a firemní zásady ve vzdělávání. Za naší spolupráce, že natočíme VR školíci videa přímo na míru požadavkům klienta, ve vašem prostředí u strojů, zaškolovaní, důležité procesy, atd..

Účastníkům je nahrajeme do brýlí a můžou si to v rámci školení kdykoliv připomenout, pustit, shlédnout, zopakovat.

Máme k dispozici širokou paletu různých prostředí od klasických meeting rooms až po mars nebo les. Firmám jsme schopni také vytvořit na míru meeting room dle jejich přání. Posléze se rozvíjí stejný model pokračování jako v předešlém případě.

4. Kapitola

5 důvodů proč využívat VR

Interaktivita

VR je interaktivní a tudíž vtahuje účastníky do tématu. Dosahujeme reálného prožití situací.  Nabízí nesčetně možností a je jen na zadavateli, jak co nejvhodněji napasovat nové vzdělávání na firemní kulturu a aktuální potřeby firmy. 

Koncentrace

Podle výzkumů dosahujeme velmi rychle po nasazení brýlí 100 % koncentrace na téma. Plná koncentrace je pro mě velmi pozitivním aspekt VR. Koncentruji se pouze na jednu věc, která se okolo mě odehrává a nemám šanci žádné vedlejší interakce s realitou nebo odbíhání od tématu.

Nevnímáte, že vám během výuky bliknul mobil, že okolo prošla nová sekretářka, že … . Brýle jsou přilehlé a přes sluchátka nevnímám okolní svět, což mi dodá naprosté soustředění.

Ekonomická výhodnost

Od státních úřadů až po ty nejmenší rodinné firmy, od těch největších nadnárodních korporací až po neziskový sektor, všem manažerům s rozhodovací pravomocí dělá starost jedna stejná věc: náklady.

Je jim jasné, že produktivity nedosáhnou bez investic. Ale mohou se vůbec spolehnout, že se jim tyto investice vrátí?

Když vezmete v úvahu veškeré náklady spojené se školením, jako cena školícího dne pro vzdělávací agenturu, náklady spojené s dopravou zaměstnanců na školení, zajištění zástupu za školené na pracovišti, v případě vícedenního školení jídlo a ubytování a spoustu dalších položek.

Zjistíte, že možnost školit své lidi v kombinaci VR vzdělání plus konzultace s lektorem vás vyjde daleko levněji a efektivněji.

Další úspory zaznamenáte v oblasti zaškolování nových pracovníků. S příchodem nové generace pracovníků se zvedá i míra fluktuace. Není to vždy spojené s chybou vedení a nebo špatných pracovních podmínek. Silný motivační prvek této generace je slovo ZMĚNA a to má za následek tuto fluktuaci.

Starší pracovníci už často ve firmách vnímají tento jev negativně a nechtějí stále dokolečka zaškolovat nové, kteří za chvíli odejdou. Vytvořte si zaškolovací procesy zde ve VR a tak umožníte novým lidem třeba 10x shlédnout postup, který ke své práci potřebuje, s vaším komentářem vysvětlující co, jak a proč to má udělat.  Efektivitu tohoto nástroje zjistíte velmi rychle.

Nový rozměr zážitku – konkurenční výhoda

Ano, na trhu práce při současném nedostatku pracovních sil, kvalifikovaných lidí, může být i tento nástroj pro vás silnou konkurenční výhodou.

Mladí lidé se rádi vzdělávají v oblastech, které jim dávají smysl. Rádi dostanou příležitost poznat něco nového a jinou formou, než celý den sedět a poslouchat přednášku. Ukažte jim, že jdete s dobou a že se nebojíte nových výzev a nových technologií.

Technologický pokrok

Virtuální realita je technologie, která může otevřít nové cesty ve vzdělávání nejen pomocí přenosu obrazu ve 360° světě, ale především nám dává nový rozměr interakce.

Můžeme trénovat důležité postupy ve výrobě, můžeme se učit novým dovednostem. Můžeme pracovat se simulací stresu a jeho překonávání, např. školením vystupování na veřejnosti, kdy do brýlí nahrajeme publikum, před kterým můžete trénovat svůj výstup. Další témata jako řešení konfliktů, bezpečnosti práce, stres management.  Možností je nespočet.

Technologický pokrok dospěl do takového bodu, kdy je možné začít využívat virtuální realitu v souladu se silným trendem dneška a to často opakujícím se pojmemdigitální transformace.

  1. Digitální technologie mění očekávání a potřeby zákazníků – tady se nabízí velká příležitost k růstu a tím si vytvořit velký náskok. Co nás nejvíc omezuje jsou ale vlastní představy a málo informací o tom jak to využít ke svému prospěchu.
  2. Individualizace a přizpůsobení – práce z domu, většina mladých lidí dle průzkumů touží po home office. Můžete realizovat vaše porady, meetingy, jednání přes VR a spojit se s lidmi z různých míst světa.
  3. Minimalizace pracovních sil  – postupy, robotizace, outsoursing.
  4. Zajistit růst a posunout se blíž k těžišti rozhodování, pro ty co chtějí. Nové technologie, nové přístupy, změny postojů vám můžou pomoc přitahovat nové aktivní lidi, kteří chtějí tvořit, chtějí pracovat, jsou proaktivní a hledají smysl v tom, co dělají.

Závěr

VR mění hru vzdělávání

Na závěr mého článku se obloukem přenesu opět na začátek. Důležité je rozhodnout se, čemu chceme věřit. Jaká je vaše představivost a co si dokážete představit.

Vím, v těchto slovech není moc logiky, kterou by jste možná rádi očekávali, ale pomůžu si slovy Alberta Einsteina.

„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane kamkoliv“.

Albert EinsteinFyzik, vědec

Jsem přesvědčen o tom, že i jako dospělý se stále měníme a dále vyvíjíme – oblast osobní zralosti – ta určuje, jak daný člověk vnímá a prezentuje smysl toho, co vnímá – co se děje okolo něho.

Takže vám přeji, ať si najdete trochu času a posunete vaši firmu, vaši pozici, váš život ve svých představách „Tam…“ .